OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) utreder og vurderer vansker og behov for tilrettelegging i videregående opplæring. PPT tilbyr tjenester til elever, lærlinger, lærekandidater, ansatte i de videregående skolene og fagopplæringen.

Hva gjør PPT-tjenesten?

PPT tilbyr veiledning i saker som handler om din skolesituasjon. De utreder og tar en sakkyndig vurdering etter opplæringsloven på blant annet disse områdene:

  • behov for spesialundervisning
  • utredning av spesifikke vansker som lese- og skrivevansker
  • behov for tilrettelegging i undervisning og ved prøver og eksamen

 

I tillegg tilbyr de veiledning i andre saker som handler om din skolesituasjon, som psykososiale utfordringer, lære- og fagvansker og læringsmiljø. PPT-tjenesten samarbeider med en rekke instanser ved behov og samarbeidet er alltid basert på samtykke fra elevene. PPT har taushetsplikt.

 

Hvor og når kan jeg kontakte PPT?

PPT har kontor i tredje etasje i fløya langs Novikveien. Kontortiden er mandag-fredag fra 08:00-15:30. Du kan ta kontakt ved hjelp av telefon, e-post eller send ett brev. 

Hvordan kan jeg få henvisning til PPT ?

Elever, foreldre eller skole kan ta kontakt med PPT. Ved behov for kartlegging/utredning må henvisningsskjema og samtykkeerklæring fylles ut og underskrives. 

Mer informasjon

Nina Kristin Aaker
Pedagogisk, psykologisk rådgiver
E-post
Telefon 75 65 33 43
Mobil 932 63 586