OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Du er her:

Referat fra møte for foresatte den 20. september.

Inngangspartiet på skolen - Klikk for stort bildeInngangspartiet på skolen Ann-Kristin Strande Tømmervik

Her finner du en oppsummering av fellesinformasjonen som ble gitt på møte for foresatte.

Kort presentasjon av skolen

Utdanningsprogram


1. Helse- og oppvekstfag
2. Elektro og datateknologi
3. Teknikk og industrifag
4. YSK-marine
5. Studiespesialisering
6. Idrettsfag
7. Innføringsklasse

  • Voksenopplæring
  • VID 
  • Karrieresenter
  • Newton rom
  • 400 elever og ca.100 ansatte

Presentasjon av ledere

Presentasjon av elev- og lærlingetjenesten

Noen tilbud ved skolen

Forkurs​ og åpen skole søndag før skolestart
Skolestart: Fokus på å gjøre elevene læringsklare 
Frokost hver dag fra 08.00
Åpen skole på onsdager klokka 15:00-18:00​ (Sosialt tilbud​, varmmat og leksehjelp​)
Hybelkurs i går, og bli kjent dag med lag og foreninger i morgen fra 16.00 – 18.30
MOT-skole og samfunnsbygger: Ungdom Med MOT og kveldsforedrag neste onsdag fra 18.30 Tema for kveldsfordraget er: "Grensesetting, Mot til å være en tydelig voksen!" 
Yrkesmessa og annen rådgivning/veiledning (foresattemøte i januar/februar)
Helsesykepleier, miljøarbeider og NAV
Påsketurnering
Besøk på Newtonrom
DKS – Den kulturelle skolesekken
Ekskursjoner i ulike klasser og fag

Alle på yrkesfag er ute i bedrift gjennom YFF

 

Dysleksivennlig skole v/TV: Betydning, og vi håper å bli godkjent i løpet av høsten 2022
 
 

Hovedinnholdet i fraværsgrensen

Elever i videregående skole skal møte opp og delta aktivt i opplæringen
Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, vil han eller hun som hovedregel ikke har rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget, og læreren kan heller ikke sette slike karakterer
Eleven må legge fram relevant dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen
Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken gjør det klart urimelig at eleven ikke skal kunne få karakter, kan rektor bestemme at han eller hun likevel får karakter
Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke det totale fraværet
Eleven skal få et varsel om han eller hun står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær

 

Skjønn opp til 15%

 

Rektor kan i spesielle tilfeller bestemme at en elev med mer enn 10% udokumentert fravær likevel får karakter(er)
Skjønn kan brukes i tilfeller hvor årsaken til fraværet gjør det urimelig at eleven ikke får karakter, for eksempel at eleven har en vanskelig livssituasjon
 

Eleven må ha tilstrekkelig vurderingsgrunnlag. Dette er uavhengig av fraværsgrensen

 

Visma InSchool

 

•Innlogging: Lenke til innlogging i Visma InSchool

Logg inn med ID -porten
Sjekk og oppdater dine kontaktopplysninger
Foresatte med foreldreansvar for elever under 18 år har tilgang til opplysninger om elevens:
ü Personalia
ü Timeplan
ü Kontaktopplysninger
ü Historikk - samlet fravær og oversikt over halvårsvurderinger, standpunkt - og eksamenskarakterer
üLæreplaner i elevenes ulike fag
Sjekke samtaler for kommunikasjon
Opplæringsfilm får dere se i klasserommet: Opplæringsfilm om Visma InSchool
 

Noen tilganger er begrenset for foresatte på grunn av personvernet.
Det gjelder detaljer om orden/atferd, fravær og elevsamtaler.

 

Kontakt skole – hjem – Opplæringsloven §20-4

 

Forventinger til oss selv:

 

-Skolen skal innby til samarbeid med hjemmet (Tilbud om samtale med kontaktlærer og foresatte-møter)
-Skal sørge for et godt læringsmiljø:
Kapittel 9 A i opplæringsloven skal bidra til at elevene har det trygt og godt på skolen, slik at elevene trives og kan lære best mulig. Alle ansatte ved skolen har ansvar for å sikre et trygt og godt skolemiljø. Å ha et trygt og godt skolemiljø omfatter mer enn frihet fra krenkelser.
Aktivitetsplikten ved brudd på 9A gjelder også ved krenkelser skjedd på skoleveien og utenom skoletiden som får betydning for læringsmiljøet på skolen
-Tilrettelegge for undervisning med god kvalitet ut ifra den enkelte elevs forutsetninger
-Kultur for at elevene kan ta kontakt når de har behov for hjelp

 

Skolens forventninger til dere:

 

-Støtter skolen i arbeidet med å redusere fraværet
-Har lav terskel for å gå i dialog med kontaktlærer/elevtjeneste/avdelings-leder/rektor
-Få til den positive samtalen om utdanningen dette året og planer for fremtiden
-Be om å få se kalenderen i It`s learning og følge med i Visma InSchool